YOGA TIPS


Tips voordat u uw yoga-les instapt:

 

Aansluitend op de yoga etiquette, zodat u het meeste profijt aan uw lessen hebt met respect voor uzelf, uw docent en uw yoga-omgeving:

 • Doe steeds uw schoenen uit voordat u de yoga hall instapt (hygiëne en eerbied)
 • Plaats deze in de daarvoor voorziene schoenkast in de spiegelhal
 • Gelieve deze spiegelhal met zorg en eerbied te betreden en enkel de handvaten te gebruiken van de spiegeldeuren en niet de spiegels zelf. U bent geen kinderen die hun handen en vingers op de spiegels drukken. 
 • Laat uw mantels achter in de dressingkast, op kapstok. (alsook in de spiegelhal) 
 • Zorg ervoor dat u gewassen en nette yogakledij meebrengt, of reeds draagt.
 • Zorg voor hygiënische handgel in pocket- formaat. Deze past perfect in uw yogabag. (verkrijgbaar in onze yoga boutique of in elke apotheek, natuurwinkel etc)
 • Zorg ervoor dat u het toilet netjes achterlaat voor de personen na u. 
 • Kom alsjeblieft op tijd naar de les. Meest gangbare is ca 10 min voor aanvang aankomen bij het instituut. (De deuren zijn steeds een halfuur voorafgaand aan een avondgroepsles open. Dit is voor uzelf, uw mede yogi's, yogini's en uw docent nog zo aangenaam en eerbiedwaardig. U kan dan gerust alvast uzelf mentaal en fysiek voorbereiden op wat komen gaat en uw alledaagse beslommeringen rustig van u afleggen. Dit zal uw yoga beoefening en innerlijke harmonie ten goede komen.
 • De docent kan niet verantwoordelijk worden gesteld als u wegens familiale chaos de rust verstoort en/of de les daardoor niet tijdig haalt. De toegang mag u geweigerd worden als u niet verwittigt of niet transparant bent over uw thuis-situatie. Uw docent is mild en heeft alle begrip voor elke situatie, als u vooraf duidelijk en helder en vooral oprecht bent. 
 • Bedenk dat de ware yogi spreekt "if one is not "ready", stay home and love your family"
 • Vele studenten komen van "ver". Dit is geen excuus om zonder verwittiging te laat te komen, "ver" is relatief en heel persoonlijk.
  Yogi's die bv. uit Wallonië, Limburg, Brussel of Antwerpen komen, maken vaak totaal geen probleem, terwijl iemand uit de regio "klaagt" over het verkeer, de thuissituatie, de kinderen, de opvang, de organisatie om naar de les te "kunnen" komen.
 • Zorg er dus vooral voor dat u geen stress hebt alvorens u naar de les komt. Plan uw yoga uren rustig in of geef een seintje via sms op de yogaphone als u (om welke reden dan ook), te laat zal zijn, dan houden wij daar zeker rekening mee en zorgen we ervoor dat iemand u rustig opwacht zodat u nog toegang krijgt. Dit is uiteraard uitzonderlijk en maak er dus geen gewoonte van alsjeblieft. Discipline, innerlijke "rust en orde" zijn belangrijk voor uw groei.
 • De deur sluit stipt bij aanvang van de les. 
 • Tijdens de les is dan ook uiteraard de yoga boutique gesloten. Voordien of achteraf kan u uw aankopen doen of de regelingen treffen m.b.t. betaling en het in orde maken van uw abonnement. 
 • Wij houden voor u alles electronisch bij. U hoeft dus niet te beschikken over een ledenkaart, wel over uw identiteitsbewijs.
 • U hoeft dus niet te tellen en te rekenen over het aantal sessies. Wij brengen u op de hoogte over de gang van zaken
 • Wij vertrouwen erop dat u deze eerlijk opvolgt en nakomt en bv. geen voordeel-abonnement neemt om dan ineens te stoppen zonder geldige reden. 
 • Wij vertrouwen erop dat u de gevraagde infolijst voor uw persoonlijk ledendossier correct en zo volledig mogelijk invult. Dit document bezorgt u onder gesloten enveloppe aan uw docent en aan niemand anders. (tenzij de docent daar toestemming toe geeft)
 • Wij vertrouwen erop dat u eerlijk en correct omgaat met uw aanwezigheden
 • Wij vertrouwen erop dat u eerlijk en correct omgaat met het voorleggen van een geldig medisch of ander wettelijk attest bij afwezigheid.
 • Wij vertrouwen erop dat u in het bezit bent van een geldig gezondheidsattest en u dit ten alle tijde kan voorleggen.
 • Wij vertrouwen erop dat de informatie die u over uzelf verstrekt correct en de waarheid is.
 • Is uw mobiele telefoon uit? Of op zijn minst op: stil? (enkel de docent maakt er (op modus "stil") gebruik van, voorzien voor de muziek in de les, het uur, organisatorisch alles in orde en in veiligheid te houden en om aankondigen van leerlingen die komende zijn, te kunnen opvolgen. Per uitzondering mogen mobieltjes worden toegelaten, bv. bij een arts van wacht die de les meevolgt). Bespreek dit met uw docent. Alle andere mobieltjes zijn strikt verboden in de yoga hall. 
 • Ca 2 à 3uur voor aanvang van de yoga les niet meer eten. Het is af te raden yoga te beoefenen op een volle maag. Vermijd "shakes" als u niet weet welke de juiste combinaties zijn. Het klinkt misschien "gezond", maar soep en shakes kunnen zeer zwaar op de maag komen te liggen, zeker wanneer men de voedingschemie niet kent (m.b.t. het juist combineren van groenten of fruit). Bij bijvoorbeeld inversies, twists en forward bends kunt u anders ernstige maagkrampen krijgen of goed misselijk worden. Ook zit uw energie dan vooral in de maagstreek en darmen en zal dat bijgevolg deze energie, uw concentratie en evenwichtige yoga-beleving enorm belemmeren. Vraag raad aan uw docent wat wel en niet kan gegeten worden indien u er behoefte aan heeft toch iets te eten voor de les. De docent geeft u met graagte advies vanuit haar kennis, ervaring en wetenschap van de voedingschemie, geschikt volgens uw type (dosha).
 • Laat uw docent weten indien er ernstige belemmeringen zijn door blessures, aandoeningen of operaties. Absolute transparantie is noodzakelijk alvorens u naar de les komt. Absolute discretie en strikte geheimhouding is uiteraard ook wat u aangeboden wordt. De vertrouwensrelatie, eerbied en respect tussen docent en leerling is uitermate belangrijk.
 • Wees hoogstaand en tegelijk nederig. Dit maakt van u een voorbeeld. Yoga is geen competitie.
 • Yoga is geen egotrip noch acrobatie.
 • Yoga is nederigheid en tegelijk maakt dit u mooi en krachtig. 
 • Sommige asana's zijn best "challenging" maar haal geen toeren uit als u de yoga beginselen nog niet beheerst of er kennis, laat staan: meesterschap over hebt. 
 • Alles komt, "step by step" 
 • Een ervaren yogi/yogini heeft vaak een proces afgelegd van 20 tot 30 jaar beoefening. 
 • Leer eerst met beide voeten stevig op de aarde te staan alvorens u uw been in uw nek wenst te leren leggen. 
 • Mens, "Ken uw-Zelf"
 • Heb eerbied voor ieders overtuiging. Yoga is geen religie, maar een universele wetenschap. 
 • Yoga is "verbinden" met uw ware aard, die leeft diep binnen in u .
 • Yoga is "verbinden" met al wat leeft. 
 • Yogi's houden er daarom een natuurlijke manier van leven op na. 
 • Yoga is geen "sport", geen work-out, eerder een WORK-IN en vooral een "manier van leven"
 • Wees bewust dat u verantwoordelijk blijft voor de zorg van uw eigen lichaam (als uw tempel).
 • Indien bepaalde poses te zwaar of te ver gevorderd voor u zijn: houdt deze dan wat minder lang aan, ga naar child-pose om daarna de flow van de groep weer op te pakken. Probeer uw asana aan te passen zodat het wel te doen is. Vaak helpt de docent ook door een aangepaste vorm van de asana te geven. Steek steeds uw hand op wanneer u hulp nodig heeft of vragen hebt. 
 • Wees niet verlegen om vragen te stellen, geen enkele yogi oordeelt 
 • Uw vragen kunnen zeer nuttig zijn voor zowel u als de hele groep.
 • Uiterst persoonlijke kwesties bespreekt u niet in het bijzijn van de groep. Daarvoor wordt een persoonlijke afspraak ingeboekt. Gelieve rekening te houden met een druk agenda en uw afspraak tijdig vast te leggen. We zullen alles ter harte nemen en naar u luisteren. Dit gaat niet wanneer groepen aankomen of vertrekken. Persoonlijk en privé is dan ook persoonlijke en privé. 
 • Intentie: draag uw yoga les op aan datgene, diegene,.. waar u uw aandacht graag aan wil besteden op die dag. Dat kan op spiritueel, sociaal, psychologisch of fysiek niveau zijn. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Iets eenvoudig als: "vandaag accepteer ik mijzelf zoals ik ben en waar ik ben met mijn lichamelijke grenzen en mogelijkheden". Of: "Vandaag draag ik de liefde, zuiverheid, reiniging of aandacht die ik ervaar op aan (….)."
 • Deze intentie die u kort voor de les geeft, geeft u extra betekenis en diepgang aan de beoefening van uw les en yoga ontwikkeling.
 • Wees stil en aandachtig in de yoga les. "Hang" niet tegen de muren maar zit eerbiedwaardig wanneer de docent uitleg geeft.
 • U mag ten alle tijde rustig en eerbiedig gaan liggen, als uw lichaam daarom vraagt. 
 • Er is een tijd en plek voor alles. Voor en na de les is er voldoende ruimte om te socialiseren.  Evengoed zijn er mensen die in stilte wensen na te genieten van de diepe opgedane herbronning en rust, laat hen dan ook alsjeblieft met rust.
 • Rol uw yoga matje terug op en berg andere spullen netjes weer op, in de daarvoor voorziene kast. Laat u adviseren hoe u dat doet. Er is een probiotische reinigingspray die verplicht is na het lenen van een mat.  Deze spray's zijn ook verkrijgbaar in onze yoga boutique.
 • Er worden ter plaatse voor u gereinigde B.PURE eco yogamatten ter beschikking gesteld.
  U hoeft dus niet te sleuren indien u dat niet wenst. 
  Uiteraard is het u vrij uw eigen B.PURE yogamat aan te schaffen, uit hygiënische overwegingen of uit eerbied voor uw "sacrale plek".
 • Gevaarlijke of te dunne PVC matten zijn niet toegelaten in de les. 
 • Geen lange of scherpe nagels of opvallende sieraden. (verlovingsring en trouwring toegelaten, als deze geen belemmering vormen in uw asana-beoefening en ze geen letsels kunnen aanbrengen bij uzelf of anderen) 
 • Scherpe voorwerpen zijn ten strengste verboden
 • Waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen in een kluis, maar best dat u deze thuis laat.
 • Het instituut staat zowel binnen als buiten onder volledige camerabewaking, verbonden aan een centrale. Voor uw veiligheid en ook voor de onze. 
 • Deze klank en beelden worden enkel gebruikt bij eventuele betwistingen, ongelukken, incidenten, bij ernstig nodige tussenkomst van hulpdiensten, security en/of politie. 
 • uw privacy is 100% gegarandeerd, maar u bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor leugens, diefstal, schade, op welke manier dan ook. Zowel materieel als verbaal. 
 • Indien er HD beeldmateriaal wordt gemaakt (HD foto's/video-opnames) tijdens de les, is dit steeds na goedkeuring van alle aanwezige yogaleden. (Soms wordt dit gedaan om uw asana's op te volgen en te evalueren om dan later met u persoonlijk te bespreken waaraan u kan werken). Dit beeldmateriaal is niet bedoeld voor commerciële doeleinden, tenzij dit nadrukkelijk VOORAF zou vermeld worden met ieders goedkeuring die in beeld gebracht wordt.  
 • Neem na de les even tijd voor uzelf om wat u gedaan, ervaren en geleerd hebt te laten bezinken. Zelfs als u maar 1 ding kan herinneren per les, zal u na een aantal yoga lessen een schat aan informatie hebben zodat uw persoonlijke beoefening van yoga enorm zal verrijken en naar een nieuw niveau zal tillen.
 • Kom met eerbied naar de les en behandel anderen minstens evenzo. 
 • Ga voor uzelf na of u echt "klaar" bent voor de authentieke yoga, waarin discipline, ethiek en eerbied hoog in het vaandel staan. 
 • U krijgt een prachtige, uiterst deskundige yogabeleving aangeboden op een mooie locatie, in een magnifieke zaal, met alle nodige voorzienigheden en faciliteiten. Maak geen vergelijk met andere scholen, wij zijn minstens ook op de hoogte van wat anderen aanbieden, aan welk tarief, hoe lang andere lessen elders duren... (maar ook: hoeveel jaar ervaring elders is, welke diploma's er zijn, welk onderwijs waar gegeven wordt, welke faciliteiten, investeringen en tegemoetkomingen er worden gedaan naar de leerlingen toe,.. etc).
 • Wij verwijzen u graag door naar een ander centrum indien dat volgens onze observatie, evaluatie en ervaring met u als leerling in de groep beter geschikt is. 
 • In authentieke yoga is er geen sprake van scholen of onderwijs in concurrentie. Wij werken allen in samenhorigheid aan hetzelfde doel. 
 • Wij nemen o.a. daarom zeker niet deel aan de moderne yoga hype. 
 • U kiest, U bepaalt zelf en weet zelf heel goed waarom u naar onze school komt en eerbiedigt dan ook de ethiek en regels,
  Waarvoor onze diepe dank en respect.