Yoga is een transformerend proces. Hoewel er vele redenen zijn waarom mensen met yoga beginnen, ontdekt men op een gegeven moment de zelfverbeterende en helende effecten ervan.  Yoga is niet zomaar een vluchtige hype of een trend die overwaait. In India gaat het terug tot het ongekende mystieke verleden van meer dan 5000 jaar. Nog steeds is yoga er springlevend. Toen de meest gekende leerling van Ramakrishna, Swami Vivekananda, door zijn leraar naar Amerika werd gestuurd en hij er op 11 september 1893 in Chicago, in het parlement van de religies het woord voerde, begon het westen interesse te tonen voor yoga. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw werd yoga in België verspreid door enkele pioneers.

 

Yoga is veel meer dan alleen een lichamelijke activiteit. Het is een levensstijl die diepgaande filosofie vermengt met de praktische realiteit van het dagelijks leven. Naarmate u yoga als een manier van leven begint te zien, wordt het beoefenen ervan een onvoorstelbaar krachtig hulpmiddel om standvastiger, evenwichtiger en gelukkiger in het leven te staan, ondanks de vele beproevingen en tegenslagen waar we mee te maken krijgen. Yoga geeft licht in de duisternis en helpt u, bij juiste oefening en juist begrip van de yogische leefregels, een getuige te worden van wat u overkomt zonder meegesleept te worden in welke emotie dan ook. 

 

Yoga is universeel en inherent in de mens aanwezig. Via ons lichaam kunnen wij de mogelijkheden van de geest beter benutten. Yoga maakt u onafhankelijk en geestelijk vrij. Het laat u toe zich geestelijk en spiritueel te verdiepen. Door meer inzicht te krijgen, leert Yoga u met beide voeten op de grond te staan en zowel mentaal als fysiek sterk en evenwichtig te worden, ondanks de vele teleurstellingen en tegenslagen waarmee we in het leven moeten leren omgaan.  

 

Yoga vergroot en verdiept tevens uw levensbewustzijn en brengt u in contact met uzelf. Dit bevrijdt van wezens-vervreemding en schenkt Zelf-Bewustzijn en Zelf- Vertrouwen.

 

Yoga is een holistisch systeem, dat lichaam en geest in één geheel ziet in verbinding met het kosmische gebeuren.

 

Yoga is sankskriet en betekent: juk, verbinden,

één maken: het bundelen van alle energie

verbinden: het individuele zelf verenigen met het Kosmische Zelf

(jivatman met Mahatman)

totale deconditionering

 

Een oude Sanskriet tekst (Yoga Sutras van Patanjali) geeft de volgende definitie van Yoga:

 

Yoga citta vrtti nirodhah

 

Yoga is het tot rust brengen van de golven van de geest.

Dan rust de ziener in zijn eigen aard (eigen zelf)

 

De geest is een spiegel die het Atman (het kosmisch bewustzijn) weerspiegelt. Het is als een groot meer, die de maan weerspiegelt. Als er rimpels op het meer zijn, ziet u de maan niet in het meer. Als het meer volledig rustig en stil is en er geen enkele beweging is in het water, dan ziet u de maan glashelder.

 

Om tot die diepe innerlijke rust te komen begint Yoga te werken van buiten naar binnen, of van het grovere naar het fijnere.

Vele mensen voelen hun lichaam niet meer, zij hebben nog nooit hun adem geobserveerd, laat staan hun eigen gedachten en emoties eens van op afstand onderzocht. Yoga leert ons de binding waarnemen die er bestaat tussen lichaam, emoties en geest.

Yoga leert, via allerlei hulpmiddelen en technieken ons zo te leven, dat wij in alle omstandigheden beschikken over een zo goed mogelijke fysieke conditie en dat wij steeds zo handelen dat ons binnenste vervuld is van rust en vrede.

 

Yoga is een ervaringswetenschap.

U "moet" het zelf beleven. Alleen UW ervaring telt. De docent leert de yoga aan via zijn/haar eigen opleiding en vooral veel ervaring. Hij (of zij) geeft u dus geen pasklare antwoorden op uw problemen, maar leert u bij uzelf te zoeken naar een oplossing. Honderd gram praktijk is veel meer waard dan 1 ton theorie (Swami Shivananda) . Dus Yoga "moet" u leren begrijpen door de opeenvolging van yoga-momenten en ervaringen..  ("moet" - er is geen moeten, maar ont-moeten, "moeten" is puur een kwestie van woordverduidelijking).

 

Yoga is de weg naar bewustzijnsverdieping en-verruiming. Het is van oudsher een weg naar de realisatie van het Zelf.

 

De wetenschap van yoga verklaart al duizenden jaren dat lichaam en denken één zijn. Vele mensen zijn van mening dat regelmatige lichaamsoefening zekerheid geeft voor gezondheid. Dit is een misvatting. Geen enkele lichaamsoefening, hoe nuttig en noodzakelijk ook, is voldoende voor gezondheid. De meeste ziekten vinden zelfs hun oorsprong in een verkeerde manier van denken. Wij moeten bv. leren mentaal rustig te blijven in alle omstandigheden van het leven door een juiste levensfilosofie. De adem is de brug tussen denken en lichaam. Vandaar het belang van het leren van de juiste ademhaling, de ademhalingsverruiming, "Pranayama".

Aan al deze aspecten van de menselijke persoonlijkheid wordt de nodige aandacht gegeven.

 

De yogalessen aangeboden bieden een stapsgewijze, geïntegreerde benadering om de waarlijk transformerende kracht van yoga te ervaren. Alles wat u nodig hebt is een oprechte bereidheid om aan uw levenshouding te werken. Het heeft geen zin na 2 lessen op te geven, dan heeft uw geest,  noch uw lichaam de kans gehad zichzelf te onderzoeken, U moet uw geest de kans geven eerst terug "leeg" te worden, leeg te maken, om dan vervuld te raken van confrontatie en uiteindelijk groei en transformatie.

 

Uw docent, Brigitta Callens, heeft meer dan 20 jaar ervaring met yoga. Zij heeft veel gezien, zelf ervaren, haar leven is absoluut niet gemakkelijk en elke dag komt met nieuwe beproevingen en challenges .  Alleen vanuit dat nuchtere standpunt is een persoon klaar om yoga op te willen nemen als levensstijl.    

-----

 

Yoga: een zoektocht naar het Zelf

 

Wat of wie ben ik?

Die vraag stellen de yogi’s sinds eeuwen. Ook de oude Grieken stelden die vraag. Op de toegangspoort van de tempel van Apollo te Delphi stond geschreven: “γνῶθι σεαυτόν gnothi seauton” = KEN UZELF. Het Oude Egypte, de Mysteriescholen, de school van Pythagoras, de Katharen en de mystici waren bezig met dezelfde vraag. 

 

Op de pentekening van Breugel is die zoektocht naar het Zelf prachtig weergegeven. Elkeen zoekt er zoals "Elck" naar geluk, bezit, heerschappij, een filosofische of religieuze verklaring in deze wereld, de uiterlijke wereld, ook de wereld der verschijnselen genoemd. Niemand zoekt in de leegte van zijn zelf, niemand maakt zich leeg om plaats te maken voor het Zelf. 

 

Door die onwetendheid van het Zelf aldus, verwart de mens de wereld der verschijnselen (Maya) met de wereld die voorbij de zintuigen ligt. De reikwijdte van de zintuigen is beperkt. Dat wil nog niet zeggen dat er niets buiten te reikwijdte van de zintuigen kan bestaan. De mens die dit niet beseft wordt meegetrokken door de buitenwereld en wordt op een dwaalspoor gebracht. Zo komt hij van de ene ontgoocheling in de andere. 

 

Daar speelt de “commerce” en onze huidige maatschappij handig op in. Er wordt altijd iets beters voorgesteld als zijnde het “ideale” dat het geluk brengt, maar na enige tijd ontstaat een nieuw verlangen. Zo zijn die nooit bevredigd. 

 

Het doel van yoga is om tot die kennis van het Zelf te komen die achter de wereld der verschijnselen verscholen zit. De Waarheid ligt dus niet in de wereld der verschijnselen, onze dagdagelijkse wereld, maar voorbij de reikkracht van de geest! 

 

Het unieke aan het systeem van yoga is dat het de middelen aanbiedt om tot de kennis van het Zelf te komen, er één mee te worden. UNIO MYSTICA. Totale Eenwording met dat wat men in wezen echt is, dan spreekt men niet meer van alleen van Verlichting van maar Verwezenlijking. Zelf-Verwezenlijking. 

Het is een methode om uit de slavernij van de gebondenheid te komen. Om totaal bevrijd te zijn. Het is een zoektocht naar de graal, maar dan niet zoals in de film Indiana Jones, waar de graal buiten zichzelf gezocht wordt in de wereld der verschijnselen. Het is de zoektocht van de graal in het diepste van het eigen wezen.